Hijir Ismail

hijr ismail
Hijir Ismail berdampingan dengan Ka’bah dan terletak disebelah utara Ka’bah, yang dibatasi oleh tembok berbentuk setengah lingkaran setinggi 1,5 meter. Hijir Ismail itu pada mulanya hanya berupa pagar batu yang sederhana saja. Kemudian para Khalifah, Sultan dan Raja-Raja yang berkuasa mengganti pagar batu itu dengan batu marmer.

Hijir Ismail ini dahulu merupakan tempat tinggal Nabi Ismail, disitulah Nabi Ismail tinggal semasa hidupnya dan kemudian menjadi kuburan beliau dan juga ibunya (sebagian tidak sependapat kalau Hijir Ismail merupakan tempat kuburan bagi Nabi Ismail dan ibunya). wallahu allam .Kita serahkan kembali kepada Allah.

Berdasarkan kepada sabda Rasullulah saw, sebagian besar dari Hijir Ismail itu adalah termasuk dalam Ka’bah. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah r.a yang berbunyi,’dari Aisyah r.a katanya’, “Aku sangat ingin memasuki Ka’bah untuk melakukan Shalat didalamnya. Rasullulah s.a.w membawa Siti Aisyah kedalam Hijir Ismail sambil berkata “Shalatlah kamu disini jika kamu ingin Shalat di dalam Ka’bah, karena ini termasuk sebagian dari Ka’bah.

Shalat di Hijir Ismail adalah Sunnah, dalam arti tidak wajib dan tidak ada kaitannya dengan rangkaian ibadah Haji dan ibadah Umroh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Themes

No advertising here please! LINK Partners
[tutup]