Masjidil Haram

Masjidil haram
Masjidil Haram adalah sebuah mesjid berada dipusat kota Mekkah yang dipandang sebagai tempat suci bagi umat Islam.Mesjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji dan umroh dimana didalamnya terdapat ka’bah sebagai arah kiblat umat islam pada waktu shalat. Mesjid ini mula-mula dibangun secara permanen oleh Sayyidina Umar bin Al Khattab pada tahun 638 M.

Dari masa ke masa Masjidil Haram selalu mengalami pembaharuan dan perluasan yang diperkasai oleh raja-raja islam yang memberi perhatian terhadap Masjidil Haram. Pembangunan besar-besaran dalam sejarah diprakarsai oleh raja Fahd bin Abdul Aziz yang bergelar “Pelayan dua tanah haram Mekkah dan Madinah”.Masjid ini melingkari Ka’bah, maka pintunya banyak, ada 4 pintu utama dan 45 pintu biasa yang biasanya buka 24 jam sehari.

Keistimewaan Masjidil Haram banyak sekali, antara lain, Shalat di masjid ini lebih utama daripada shalat seratus ribu kali di masjid lain. Begitupun berdzikir, berdo’a, bersedekah dan beramal baik lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Themes

No advertising here please! LINK Partners
[tutup]